Hvad er mikroplast?

Mikroplast er plastpartikler og -fibre på under 5 mm og helt ned til få mikrometer. Mikroplast findes overalt.
I jorden, i havet og i luften. Når mikroplast først er i naturen, er det næsten umuligt at fjerne igen.

Mikroplastens rejse

Mikroplast rejser fra de produkter, du bruger derhjemme ned gennem dit afløb til rensningsanlæggene og derfra ud i naturen.

Hvad kan du gøre?