Mikroplast ender i naturen

Når først mikroplasten er i naturen, er den svær at slippe af med igen. Plast kan være flere århundreder om at blive nedbrudt, og mikroplasten er derfor en permanent forurening af naturen.

Mikroplast i jorden

Der er ikke lavet mange undersøgelser af konsekvenserne af mikroplast i jorden. Et mindre studie af regnorme i jord med mikroplast viste, at regnormenes vækst blev betydeligt hæmmet.

Regnormene er vigtige for vores økosystem. De holder jorden sund og god at dyrke i. Det er nærliggende at formode, at mikroplast i jorden har samme konsekvenser, som undersøgelser af havmiljøet viser.

Mikroplast i havet

Nogle havdyr går direkte efter mikroplast som føde, fordi plasten ligner det, de normalt spiser.

Andre havorganismer sluger blot ukritisk, hvad der passer i munden. I begge tilfælde spiser dyrene sig mætte uden at få næringsstoffer. Derfor dør de til sidst.

Derudover har mikroplast en kedelig evne til at binde andre miljøskadelige stoffer til sig. Når vi i Danmark har fundet mikroplast i sild og hvilling, ender mikroplasten og de miljøfremmede stoffer den binder, også i os mennesker.

Mikroplast i luften

I et studie af øl og honning fandt man op til 34 mikroplastpartikler per liter øl og helt op til 2660 mikroplast-partikler per kilo honning. Partiklerne ender muligvis i vores fødevarer, fordi mikroplast fra marker gødet med slam og fra slid på vejstriber og dæk ender i luften. Partiklerne blæser over på korn, humle og de blomster, som bierne tager pollen fra.

Sig nej til mikroplast i naturen