Mikroplast opfanges i rensningsanlæg

Rensningsanlæggene opsamler mellem 80 og 99 procent af den mikroplast, der er i vores spildevand.

Det er en god ting, for det betyder, at kun lidt af mikroplasten ledes direkte ud i vores vandmiljø. Men alle de ”affaldsrester”, der er tilbage, herunder også mikroplasten, bliver til slam. Og det gøder vi vores marker med.

Vi producerer årligt omkring 750.000 ton slam i Danmark. 77 procent af det bruges som gødning, fordi det indeholder næringsstoffer, som er gode for afgrøderne.

Så selvom vi opfanger en stor del af mikroplasten på rensningsanlæggene, ender den altså alligevel på markerne. Og fra markerne ryger mikroplasten videre ud i naturen.