”Nej til mikroplast i naturen” er Danmarks Naturfredningsforenings kampagne mod mikroplast.

Plast kan være flere århundreder om at nedbryde i naturen. Mikroplastproblematikken har elementer af en ”tidsindstillet bombe”, hvor vi først kan se effekterne om mange år. Vi står altså over for en potentiel økologisk krise.

Vi ved allerede, at mikroplast i havene påvirker f. eks. fisk og muslinger negativt. Endnu ved vi ikke meget om, hvad mikroplast gør i luften og i jorden. Men forskerne vurderer, at der sker det samme som i havene. Og der er set tendenser til, at regnorme, som er vigtige for jordens struktur og økosystem, ændrer adfærd i jord med mikroplast.

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for en dansk plastpolitik med konkrete initiativer, der sikrer handling her og nu og stopper udledningen af plast i naturen. F.eks. fra plejeprodukter og tekstiler.